O nas

Dariusz Kownacki

Akordeonista, absolwent AM we Wrocławiu, nauczyciel (PSM I i II st. w Opolu i Nysie), wychowawca laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Prowadzi i organizuje warsztaty akordeonowe klas akordeonu w regionie opolskim. Uczestniczy w festiwalach i konkursach muzycznych jako nauczyciel, obserwator, referent. W kręgu jego zainteresowań ważne miejsce zajmuje tradycyjna kultura oraz gwara śląska. Jako juror i organizator bierze udział w regionalnych konkursach i festiwalach folklorystycznych.


Mariusz Pucia

Klarnecista, etnomuzykolog, absolwent PSM II st. w Opolu i Muzykologii w KUL, adiunkt w Uniwersytecie Opolskim. Laureat wyróżnienia w konkursie „Folkowy fonogram roku 2009”, współautor projektów badawczych i popularyzatorskich, jak wystawa „Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś” (www.slask-texas.org) i innych. Prowadzi regularną działalność koncertową jako instrumentalista oraz w ramach kameralnego zespołu wokalnego, którego jest założycielem i dyrygentem.


Anna Dzwonkowska - Pucia

Sopranistka, absolwentka PSM II st. w Lublinie w zakresie śpiewu solowego, a także socjolog – specjalizacja w dziedzinie socjologii kultury. Szczególne miejsce w swojej pracy badawczej poświęca zagadnieniom tożsamości społeczno-kulturowej na Śląsku. Od 2011 roku regularnie koncertuje w ramach kameralnego wokalnego zespołu Ad Novem.